فیلتر محصولات

دهانه ورودی (In)
دهانه خروجی (In)
توان (KW/HP)
حداکثر آبدهی (m3/h)
حداکثر ارتفاع (m)
نوع فاز
حداکثر آبدهی (l/min)

اطلاعات بیشتر

کالمو 

Showing 1 - 6 of 29 items
Scroll